Meniu
Profil
Limbă

Categorii

Termeni şi condiţii

» Expedierea produselor


» Costurile de transport


» Pretul final


» Termenul de livrare


» Returnarea produsului - pentru situatii diferite de la capitolul "politica de retururi"


» Conditii de utilizare


» Confidentialitatea


» Comunicatii electronice


» Drepturi de autor


» Accesul in website


» Impresii, comentarii, comunicari diverse

 

» Riscul de pierdere


» Descrierea produselor


» Solutionarea litigiilor


» Politicile noastre, modificari 

EXPEDIEREA PRODUSELOR
Site-ul nostru poate expedia comanda dumneavoastra teoretic la orice adresa din Romania si de pe glob.


COSTURILE DE TRANSPORT
Va rugam sa tineti cont ca, pentru toate produsele livrate de noi, taxele de transport sunt calculate in functie de greutatea, gabaritul si dimensiunea pachetului.


PRETUL FINAL

Pretul final platit de client este format din pretul produsului (produselor) si cheltuielile de transport.

 


TERMENUL DE LIVRARE

Compania noastra estimeaza data expedierii si termenul de livrare in functie de disponibilitatea produselor comandate si a optiunii de transport alese. Odata ce ati lansat comanda vi se vor comunica aceste detalii.

 

POLITICA DE RETURURI

Reclamatiile se transmit de catre client  in maxim 48 ore de la data livrarii ( 2 zile lucratoare) si dupa acest termen nu mai este valabila reclamatia.

Reclamatia va fi insotita de nr de comanda sau numele destinatarului, motivul reclamatiei, cauzele presupuse a fi condus la reclamatie, pretentiile clientului.


Ne puteti expedia  produsul (produsele) cumparat (cumparate) si achitat (achitate) in termen de 15 zile lucratoare de la primirea acestuia (acestora), in urmatoarele situatii:

- Produsul este deteriorat sau defect si a fost semnalat in reclamatie;

- Ati primit alt produs decat cel comandat;

- Diferenta dintre imaginea produselor din magazin si cel primit de dumneavoastra este evidenta si se dovedeste (inclusiv diferenta de culori dar nu si cea de nuanta).

 

Pentru motivele aratate mai sus aveti la alegerea doua optiuni:

1. Vom inlocui produsul deteriorat, caz in care nu va mai trebui sa achitati dumneavoastra contravaloarea transportului. Va rugam sa verificati continutul pachetului primit in prezenta agentului transportatorului. Daca produsul este deteriorat, va rugam sa mentionati acest fapt pe formularul de transport si sa reclamati imediat acest fapt la serviciul nostru de produse deteriorate telefon 0728095297. Daca pachetul ajunge la dumneavoastra deteriorat, va rugam sa refuzati primirea acestuia. In caz contrar, orice reclamatie ulterioara este nula.

2. Veti primi integral suma pe care ati cheltuit-o, inclusiv taxele de manipulare, expediere si transport. Veti primi prin e-mail sau telefonic instructiuni cu privire la punerea in practica a optiunii alese.

 

In oricare din situatii produsele trebuiesc ambalate in acelasi mod cum s-au primit.

 

RETURNAREA PRODUSULUI - PENTRU SITUATII DIFERITE DE LA CAPITOLUL "POLITICA DE RETURURI"

- Produsul trebuie returnat, pe cat posibil, in ambalajul original.


- Costurile transportului la retur nu se inapoiaza. Vom accepta numai pachetele care au taxe de transport preplatite.

- Returnarea banilor se face prin virament bancar intr-un cont bancar al carui nr IBAN ni-l veti furniza.

Produsul nu se despagubeste daca:

- A fost utilizat in timpul evenimentului;

- Produsul nou trimis la retur nu a fost impachetat corespunzator, neglijent, ambalarea a cauzat deteriorarea lui pe perioada transportului.

Pentru a evita situatiile de retur, la livrarea prin curierat aveti posibilitatea sa verificati produsele inainte sa le achitati.


 

 


 


 
 CONDITII DE UTILIZARE
 
 
 Daca vizitati magazinul nostru virtual, folositi sau veti folosi serviciile furnizate de noi, inseamna ca acceptati conditiile de mai jos. Va rugam sa le cititi cu atentie.


 
 CONFIDENTIALITATEA
 
 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru SC Dragstar SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. 

1. Care sunt reglementările în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal?

Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016/ GDPR, care va abroga şi va înlocui legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia.

În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele:


2. Cine este Sc Dragstar Srl?

Sc Dragstar Srl este persoanã juridicã românã,  cu sediul social in Rm.Valcea, Intrarea Aurel Vlaicu, nr 13, Jud Valcea,  inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J38/106/2005, avand Codul de identificare fiscala RO17181874, este inregistrata si avizata de catre ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de inregistrare 36014, producatar hand-made de lumanari decorative comercializate cu ajutorul site-ului www.lumanaridragstar.ro


3. Ce date personale sunt prelucrate de către Sc Dragstar Srl  ?

Sc Dragstar Srl poate să prelucreze oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza:

- Nume

- Prenume

- Adresă

- Număr de telefon

- Adresă de e-mail

- Detalii de facturare si plata

- Identificatori online

- Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.


4. Cum gestionează Sc Dragstar Srl datele dumneavoastră cu caracter personal?

Sc Dragstar Srl respectă obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al GDPR prin acţiuni precum:

- Actualizarea datelor cu caracter personal

- Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă

- Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date

- Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal

- Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării.


5. În ce scopuri vă poate prelucra Sc Dragstar Srl datele cu caracter personal?

Sc Dragstar Srl poate utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

- Livrarea produselor comandate

- Emitere documente transport produse comandate

- Emitere si prelucrare documente conform legislatiei in vigoare

- Furnizarea de informaţii

- Rezolvarea solicitărilor clienţilor

- Rezolvarea revendicărilor şi a petiţiilor

- Respectarea obligaţiilor şi solicitărilor reglementate, precum și cele de documentare și raportare în conformitate cu legile în vigoare

.

6. În ce situații este justificată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Sc Dragstar Srl îşi poate ȋntemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau

mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:


1.Pentru prestarea serviciilor www.lumanaridragstar.ro în beneficiul dvs.

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei www.lumanaridragstar.ro;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile www.lumanaridragstar.ro 

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între www.lumanaridragstar.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.lumanaridragstar.ro față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.


7. În ce situații se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți?

În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei terţe părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţământului dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepţia cazului în care suntem obligaţi din punct de vedere legal să procedăm altfel.

Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranţă şi să le folosească doar pentru a presta activitatea pentru care au fost împuterniciți în condițiile legii sau serviciul contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în

acord cu acestea.


8. Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este în mod rezonabil necesar, maxim 30 de zile pentru cosuri abandonate si persistente, wishlist, reting-uri, comentarii, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile. 

Pentru comenzile la SC Dragstar SRL, datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.


9. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

- Dreptul de acces – aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră.

- Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.

- Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem să fie şterse din evidenţele noastre.

- Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

- Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.

- Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.

- Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. profilarea) – aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu - - Dreptul de a adresa sesizări - puteţi adresa sesizări către responsabilul pentru protecția datelor din cadrul firmei Sc Dragstar srl şi / sau autorităţilor relevante (ANSPDCP) cu datele B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; Email:anspdcp@dataprotection.ro10. Care sunt circumstanţele speciale?

- Transferul datelor în străinătate – Dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în ţări sau teritorii din afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele vor fi protejate, împreună cu detalii despre modul de obţinere a garanţiilor relevante.

- Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice astfel de prelucrare împreună cu informaţii despre logica implicată şi despre semnificaţia şi consecinţele prelucrării.

- Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecţia datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante şi a condiţiilor de prelucrare. Când şi ori de câte ori este necesar, vom căuta obținerea consimţământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.


11. Cum ne puteți contacta?

Ne puteti contacta in orice moment responsabilul Sc Dragstar Srl cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: comenzi@lumanaridragstar.ro in atentia responsabilului cu protectia datelor personale sau

– prin poștă sau curier la adresa: Sc Dragstar Srl, Intrarea Aurel Vlaicu, nr 13, cod postal 240725, Rm Valcea, Valceacu mentiuneaîn atenția Responsabilului Sc Dragstar Srl cu protecția datelor.


COMUNICATII ELECTRONICE

Atunci cand vizitati magazinul nostru sau cand ne trimiteti un E-Mail, inseamna ca Dumneavoastra comunicati cu noi electronic. In acest sens consimtiti:

- sa primiti in acelasi mod de la noi mesajele;

- sa fiti de acord cu mesajele postate de noi pe magazinul nostru;

- ca toate intelegerile, mesajele, notele sau alte comunicari pe care noi le trimitem electronic satisfac toate cerintele legale pe care le implica acest tip de comunicare.

DREPTURI DE AUTOR

Continutul acestui website (text, grafica, logo, iconuri, imagini) sunt proprietatea magazinului nostru si cad sub incidenta dreptului de autor prevazut de legea romana.

ACCESUL IN WEBSITE

Magazinul nostru va ofera dreptul limitat de a accesa si folosi in scop personal acest website. Limitarea se impune in cazul descarcarii si stocarii (altfel decat in cache) sau modificarii, in intregime sau partial, a continutului acestui website, in situatia in care nu exista un accept scris din partea noastra.

Nu este permisa revanzarea sau folosirea in scop comercial a acestui website, a produselor, categoriilor sau preturilor, partial sau in intregime, fara consimtamantul nostru scris;

Acest website, in totalitatea lui sau partial, nu poate fi reprodus, copiat, vandut, revandut, vizitat sau exploatat in vreun alt fel pentru un scop comercial fara consimtamantul nostru scris; Nu este permisa utilizarea in frame-uri a marcilor, logo-urilor sau altor informatii specifice magazinului nostru (inclusiv imagini, text, design, formularistica) fara consimtamantul nostru scris; Nu este permisa utilizarea meta-tagurilor sau a altui text ascuns care sa contina numele site-ului nostru sau alte marci inregistrate din acest website fara consimtamantul nostru scris;

Este permisa, cu drept de revocare si neexclusiv, crearea hiperlink-urilor catre pagina principala a site-ului nostru atat timp cat acel link nu denigreaza sau pune intr-o lumina nefavorabila magazinul nostru, partenerii sai sau produsele incluse in magazin.IMPRESII, COMENTARII, COMUNICARI DIVERSE

Vizitatorii pot trimite impresii, comentarii, sugestii, idei, intrebari sau alte informatii direct prin e-mail la adresa lumanaridragstar@yahoo.com sau la rubrica contact de pe site-ul nostru, atat timp cat continutul lor nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, atentand la pudoare sau la drepturile de proprietate intelectuala sau aducand injurii unui tert. De asemenea, nu trebuie sa constituie sau sa contina virusi, campanii politice sau orice forma de spam.

 

RISCUL DE PIERDERE

Toate produsele cumparate de la magazinul nostru virtual intra sub incidenta unui contract de transport. Ne asumam riscul pentru pierderea unui colet urmand sa retrimitem un nou produs (produse) cat mai repede posibil. Avand document justificativ in acest sens nu ne puteti cere despagubiri cu titlu de daune, intrese etc


DESCRIEREA PRODUSELOR

Echipa noastra incearca sa va prezinte cat mai detaliat si corect produsele prezente pe website. Totusi, nu garantam ca descrierea produselor si a serviciilor precum si continutul acestui website este lipsita de erori, completa si actuala. Daca un produs oferit de magazinul nostru nu corespunde descrierii sau este trimis eronat, singura posibilitate de remediere a situatiei este de returnare a produsului nefolosit. Pentru mai multe detalii verificati si pagina care contine conditiile de returnare in link-ul Expediere si retururi.


In concordanta cu legile aplicabile in Romania, magazinul nostru declina orice raspundere privind garantiile directe sau indirecte, inclusiv - dar nu limitat numai la - caracterul comercial al produselor. Nu garantam ca acest website, serverul gazda sau e-mail-urile trimise de noi nu contin virusi sau alte elemente daunatoare.

Magazinul nostru nu poate fi facut raspunzator pentru orice paguba de orice fel produsa de utilizarea acestui website, inclusiv - dar nu limitat la pagubele directe, indirecte, accidentale sau ca si consecinte.


SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Proprietarii magazinului virtual vor face tot posibilul ca toate neintelegerile privind orice tip de disputa intre acestia si terti sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, solutionarea litigiilor va reveni instantei judecatoresti competente din Romania.

POLITICILE NOASTRE, MODIFICARI

Va rugam sa citit cu atentie termenii si conditiile impuse noi pentru a evita orice neintelegeri si pentru a avea o colaborare bazata pe incredere  si o buna comunicare, aceste termene si conditii conditioneaza vizita Dumneavoastra pe acest site. Ne rezervam dreptul de a face in orice moment modificari in magazin, la politicile firmei (indiferent care sunt acestea) precum si in aceste conditii de vizitare si utilizare ale magazinului virtual.